Vali arvutuse baas, sisesta summa, muuda vajadusel maksuparameetreid:

netopalk  brutopalk  palgafond   krooni Parameetrid:
TM-vaba miinimum: krooni
Tulumaks: protsenti
Pension:  protsenti
Töötukindlustus (töötaja): protsenti
Töötukindlustus (tööandja): protsenti